Officiële Nick Kraft Merchandise | Bestellingen tot 16h worden dezelfde dag verzonden!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit van de Ondernemer

Nick Kraft Shop, een onderdeel van DWX BV te Oud-Turnhout

Vestigingsadres: Gelmelstraat 92/8, 2320 Hoogstraten

e-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer: 0450.905.488

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nick Kraft Shop (hierna te noemen NKS) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen NKS en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument via de site beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: Bestellen

1. NKS accepteert bestellingen via ingave van uw bestelling op de website. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zo lang de voorraad strekt.

2. NKS behoudt het recht voor om een bestelling te weigeren of de bestelling aan voorwaarden te verbinden.

3. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

4. No iedere voltooide bestelling volgt een bevestiging per mail naar het door consument opgegeven e-mail adres. NKS is niet verantwoordelijk voor de goede ontvangst daarvan.

5. NKS is niet aansprakelijk voor evt. afwijkingen in de stock. Mocht het bestelde item onverhoopt niet meer in stock zijn alhoewel wél zo aangegeven op de site dan zal NKS de consument daarvan op de hoogte brengen en hem een alternatief aanbod doen.

Artikel 4: Levering en Transport

1. De wijze van transport voor levering wordt uitsluitend door NKS bepaald. De consument kan wél kiezen uit de opties voor ontvangst.

2. NKS zal de consument de transportkosten van bestelling kenbaar maken op factuur voor betaling.

3. NKS beoogt de consument een zo gunstig mogelijk transportaanbod voor te leggen op basis van een combinatie van laagste prijs en acceptabele leveringsperiode.

4. NKS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet tijdige leveringen, zal zich echter inspannen om bestellingen markt-conform te laten leveren.

5. Transport van bestelde artikelen zal geschieden naar het door consument opgegeven adres.

6. NKS is niet aansprakelijk voor fouten in adres dan wel voor de onvolledigheid daarvan. Mocht bestelling retour komen, door fouten in adres dan wel een voor transporteur onmogelijke uitreiking, dan behoudt NKS zich het recht voor de consument een extra voor een hernieuwd transport in rekening te brengen.

Artikel 5: Bedenktermijn & Terugsturen

1. Consument beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de bestelling.

2. Tijdens de bedenktermijn is de consument gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen. Artikelen zullen alleen in nieuw-staat en met behoud van labels worden teruggenomen.

3. Wenst de consument van de bedenktermijn gebruik te maken dan dient die de geleverde artikelen, onbeschadigd, samen met een kopie van de factuur, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen aan ons terug te sturen.

4. We verzoeken u via 'Mijn Account' onder 'Tickets' je vraag te stellen. De vraag die we ontvangen is zo gekoppeld aan je factuur en gegevens waardoor we je sneller van dienst kunnen zijn. Evt. kunt u ons uiteraard de wens tot retouren kenbaar maken via [email protected]

5. Consumenten uit België, Nederland, Duitsland en Frankrijk zullen door ons een retourlabel krijgen toegezonden via mail.

6. Voor consumenten uit andere landen geldt dat er in onderling overleg een vergoeding voor een retourlabel bepaald zal worden.

7. Bij onvolledige levering, dan wel foutieve levering, dan wel het leveren van een artikel dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet zal de consument binnen de EU kostenloos worden gesteld voor retour en opnieuw aanleveren. Voor consumenten buiten de EU zal in onderling overleg een oplossing worden bepaald.

8. Bij 'gewone' omruiling zal NKS niet automatisch verantwoordelijk zijn voor de kosten van het opnieuw sturen van het gewenste artikel.

9. Retourtransport geschiedt volledig op risico van de consument.

10. Het aankoopbedrag van de geretourneerde goederen zal worden terugbetaald binnen 14 dagen maar niet voor we de goederen hebben ontvangen of in het bezit zijn van een geldig bewijs dat het pakket naar ons verstuurd is.

Artikel 6: Betalen

1. AL onze facturen zijn betaalbaar bij bestelling, betalen bij ontvangst behoort niet tot de mogelijkheden.

2. NKS biedt conument aan te betalen via verschillende betaalssytemen: Paypal, Bancontact/MrCash, Visa, Mastercard, Sofort, iDeal

3. Deze betaalmogelijkheden worden kenbaar gemaakt bij het uitchecken en als keuze aan de consument aangeboden.

4. Bij betaling gaat de consument automatisch een overeenkomst aan met het moederbedrijf DWX BV.

5. Evt. refunds van retouren zullen geschieden binnen normale termijn en op hetzelfde account als waarvandaan de consument aan NKS betaald heeft.

6. Als u op een andere manier wenst te betalen dan in beginsel door u aangegeven dan kunt u inloggen op uw Account en achter uw facturen bij de knop 'betalen' een betaalvariant kiezen.

Artikel 7: Privacy

1. Gegevens van consument worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

2. De consument bezit uiteraard het recht van verbetering van zijn/haar gegevens, deze kunnen worden gewijzigd na inloggen op het 'Account'.

Artikel 8: Diversen

1. NKS is niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort.

2. In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan het Gerecht te Turnhout.